Blog

Latest Industry News

Acest studiu this Philipp Starkl collaborator importantă inițiată la laboratorul lui Stephen J.

Acest studiu this Philipp Starkl collaborator importantă inițiată la laboratorul lui Stephen J.

Pacienții alergice suferă initial a “sensibilizare” process, ceea ce trebuie să fie căruia lor immunity dezvoltat or class specifică de antibody, așa numiți antibodies of immunoglobulină E (IgE), care for recunoaște proteinele external allergeni. IgE-urilul este o interacționare cu îngrijirea celulelor care se exprimă într-un număr specific de receptor FcOµR1. There is donate cateva tipuri de celule în organism care expressă receptorul FcOµR1 probi probabil cel mai important sunt mastocitele, a type of cellulă immună care is găsește în majoritatea țesuturilor din corp.

Cand suntposed din nou la allergen, mastocitele (with IgE legat de receptorii lor FcOµR1) reacționează imediat prin eliberarea rapidă a diferenței mediatorilor (from example, histamină, proteaze sau citokine) care cauzează simpticele allergice clash. Get simptome after țesutul în care are loc contactul cu alergenul și pot vary from the strănut / respirirație șuierătoare (tractul respirator) la diaree și (gastro-intestinal tractul) sau mâncărime (skin). Determină an alergen sistemic care este activate într-un număr de celule mastite, a diferit organism, cauzând anafilaxie reai reacția sa la severe alergii.

În orașul deceniilor de cercetări și cunoștințe details of the role of critic of the IgE și mastocitelor în alergii, funcții fiziologice, benefit this “allergy module” in this încă complet înțeleasă. În 2006, Stephen J. Galli, co-lead author al acestui studiu, laboratori laboratorul său de la Universitatea Stanford au dezvăluit important mastocitelor pentru rezistența în interior a veninilor anumitor șerpi și albine (Science. DOI: 10.1126 / science.11277).

Lucrările ulterioare din laboratorul Galli au arătat rolul criticat “allergy modulului” în apărarea gazdei împotriva dozelor mari of venom (Imunitate. 2013 14 November; 39 (5): 963-75.10. Thu: 10.1016 / j.immuni.2013): această va confirmă (the care to contribute în mod important Philipp Starkl, first author to the current study) to representat prima dovadă experimentală clară care susține „Ipoteza toxinei” postulată de Margie Profet in 1991. Sunt ipoteză a propus o funcție benefică pentru alergii. împotriva substanțelor dăunătoare (Q Rev Biol. 1991 Mar; 66 (1): 23-62. doi: 10.1086 / 417049).

Povești Connect

În urma acestei decoperiri, Philipp Starkl, senior postdoctoral fellow at the Universitatea Medicală din Vienna și CeMM, împreună cu Sylvia Knapp, professor la Universitatea de Medicină din Vienna și Stephen J. Galli, professor la Universitatea Stanford School of Medicine, coli colegii săi, și-au propose să investigheze dacă acest fenomen ar putea fi relevant în apărarea împotriva altor organism producător de toxine, în special a bacteriilor patogene.

Authors au selectat bacteria Staphylococcus aureus ca model pathogen datorită relevanței leaves huge clinic și a long repertoriului de toxin. Acacteră bacteria this prototype of agent patogen shown the antibiotic și acest lucru, from also, asociază cu dezvoltarea raspunsurilor immune allergy în boli precum astmul și dermatita atopică. Pentru cercetarea lor, cu experimentul folosit diferite S. aureus Model de infecție combinată genetică cu model de mastocite in vitro pentru componenta funcțională a mecanismului IgE.

Amțiință au descoperit oamenii au că șoarecii cu o boală ușoară S. aureus Infection pielii dezvoltat un răspuns immun adaptiv și specific IgE antibiotic împotriva componentelor bacteriene. Acest răspuns immune wake up aceste șoareci or rezistență crescută tunci when it is confirm that the secondary infection severa to plămânului sau a pielii și a țesuturilor moi. Cu toate acestea, this is the lipsește functional mechanism for effecting IgE sau mastocytele in a constructive astfel of protection.https://harmoniqhealth.com/ro/recardio/

Aceste descoperiri indică că răspunsurile imun “alergice” și bacteriile în acest patologic, cu protecție schimbare. Prin urmare, apărarea împotriva bacteriilor patogene producătoare de toxină ar putea fi biologică funcțională importantă a „alergului modulului”.

Acest studiu a studiat acest lucru sau va colabora cu importante ini a lui Philipp Starkl in laboratorul lui Stephen J. Galli of the Universitatea Stanford împreună cu alți colegi și a sprijinit laboratorul lui Sylvia Knapp of the Vișin CeMM of the Universitatea.

Această descoperire interesantă nu numi ca avansează în elegerea generală a sistemului imunitar și, mai ales, răspunsuri imune allergice, give ar putea explain, from also, from ce organismul to menținut „module allergic” de-a lungul eviei. În oraș contribuie periculoaza bolile alergice, IgE masti mastocitele pot Exercise Function Benefit the care system immunize the poate values ​​for the protect organismul impotiva veninurilor și infectiilor cu bacterii toxine producătoare, precum S. aureus.

Sursa: Referință jurnal:

Starkl, P. și colab. (2020) Mecanismul IgE eficient, în concordanță cu masticul celular, contributions the gazdei impotentului stafilococ auriu. Nouă. .

“https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Protein-A-(Italian).aspx”,”200″,”OK”, “From Revizuit de

Protein To this the cellulose protein 42KDa supra-cella protein se găsește pe pereții cellulari at 90% din tulpinile bacteriene ale Staphylococcus aureus. Acest codificare a regiunii X polimorfă în genul spa și funcționează de la legătură la imunoglobulini ca proteină, pentru a modifica capacitatea tipică numai dacă “regiunea Fc” la IgG (imunoglobulină G). Această proteină se integrează la o stațiune stafilococului auriu, deoarece simplifică transmiterea conținutului bacterian, permite ca gazdei să fie prinsă într-un spațiu scurt de timp.

Placă grosieră cu Petri cu Bacteria Staphylococcus aureus, Moraxella Catarrhalis. Credit de la imagine: Monika Wisniewska / Shutterstock

This lucru proteină The face?

The main function of protei A în interiorul pere celii cellular a bateriilor di s.aureus It cuprins the immune system of host. A determinant factor in virulence (sau îngrijireaolekulelor determină modul în care un agent pathogen care poate causes boli la gazdă) mi mărește un rol suprarea răspunsurilor limfocitelor B ale gazdei

Proteina A va fi reglementată Fc către IgG și regiunea favorizată limfocitelor B – pentru a trata opsonofagocitozei și ucide pentru limfocitozei B.

Un experiment realizat în 2015 are indicat îngrijirea cobailor care with fost express infectate cu tulpina bacteriană of S. aureus Numit anti – s augt indicat SpAKKAA. golden immune răspuns. Immunize the spikinul spAKKAA poate fi folosit va stimula neutralize the produsului anticorupție – îi va allow a sufficient sufficiency of multiple protection immunitate.

Mănâncă influențează oamenii proteinei A?

S. aureus is the bacterium gram-pozitivă în formă de coci, care are grijă semnificativă seamă purpurie cu colorarea „Gram” și aceste bacterii sunt văzute ca grupuri de celule sherice mici. S. aureus – or part a human microbiomului – ascultând în principal suprafața interfeței și dând mucoasa (from example ochii, gura și urechile). They are opportunistic bacteria, semnifying that this or ntrerupere a interfeței happen, sau dacă gazda devine immunodeficientă în vreun fel, s.aureus public în cele din urmă causes an infection.

Când s.aureus infectează sau gazdă umană, accestă determină sau varietate diferită de maladii, de obicei provoacă o infecție foarte în interfața tesutului molle. Get infectious au fost mai răspândite în ultimii ani, main main form nosocomial, în timp ce tulpinile rezistente la meticilină de S. aureus (MRSA) au evoluat în spitale din întreaga lume occidentală.

Om, proteina A (alegere unilaterală în mediul extracelular), natura fragmentată, imunoglobulina Fc (IgG) este observată în acest antifagocitic in vitro – se presupune că acesta este acest acord cu bacterii și bacterii dintre bacterii și bacterii dintre bacterii și bacterii anticorpului. This se poate prevented acest distrus de elemente ale sistemului determinat imunitar uman (cum ar fi acest status observat în mod similar în experimentul Cavia since 2013). Infection with S. aureus, cum ar fi endocardita, suntertrate singur cu a puternic course of antibiotic.

Protein A poate functions in the same varietate of moduri, giving the făcut-o întotdeauna pe scară largă: interferează cu limfocitul B to the hosti din interiorul sistemului imunitar pentru a preveni aureus Being phagocitat și destroy himselfelf. Click here to adap ideal ideal acum acum cuplată cu tendinele cunoscute ale s.aureusului. Pentru a fi transmis mai mult decât îngrijit vechi baterii coagulază pozitivă, indică bateria transmisia mai rapidă și mai răspândită.

Surse

/ ** / $ (function () {Azom.injectYouTubeIframeApi ();}); / ** /

Ultima actualizare: 26 februarie 2019

“https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Protein-A-(Spanish).aspx”,”200″,”OK”, “From Revizuit de

Protein A this or protein a suprafeței cells 42KDa care is găsește în cell membranele din 90% deformări bacteriene ale stafilococului nostru. This coding of region X polymorphă a genie spa și funcționează ca proteină de binding to immunoglobulin, caracteristic putând atarea cu regiunea Fc to IgG (immunoglobulin G). Acest lucru protejează acest lucru sau the integrant part to evolve stafilococului, cum poate simplifies bacterian transmission permitei allow principalul asimentului computerului principal într-un spațiu scurt la timp.

Placă Petri cu bacterii gumă Staphylococcus, Moraxella Catarrhalis. Imaginați-vă credit: Mnica Wisniewska / Shutterstock

Acest protejează?

Main function a protei The cellular dynamic of bacteriilor purtătoare de aur S implica the system of immunizing the main computerului. It is a determinant of virulence (a care molecule determines a pathogen can cause sănătatea sănătății într-a main computer) and a document suppresiunea of ​​reaction to B lymphocytes a main computer – care so helps to avoid căimunorespușa main computerului and bacterii.

Protein A if leagă, from also, from region “Fc” to IgG și, from also, from fabuloasele “regiuni ale cellulelor B – declanșând procesele care în cele din urmă blochează opsonofagocitoza ăi ucid care intr înu.

Un experiment efectuat în 2015 arătând cu Indiei rabbit au fost infectate cu interese interioare cu deformarea bacteriană auriferă a S. numită anti-s în creștere prezentată SpAKKAA. răspuns imun la aur. Immunizatorul deformat al SpAKKAA this used for it elimines the anti-neutralizing body product – allow Indii sădevolte the suficient protection immunitate.

Cum influențează oamenii protein A?

S. auriferous is a gram-positive, coco-shaped bacterie, semnificand că appears purple with a mana of `gram oxide, și bacterial acești is vorca strands of mici cell, sherical. S. aurifero is a part of the human microbiome – plague tot ce se găsește pe suprafața pielii și a tuturor membranelor mucoase (e.g. ochii, gura și urechile). Sunt bacterii opfortiste, ceea ce trebuie să fie dacă sunt loc sau defecțiune a pielii sau dacă computerul gazdă guesses immunodeficient într-un anumit mod, S. poate fi o cauză sau o infecție.

Când aurifero of S. infectează un main computer uman, because of the loc la sau variată de diverse boli, gives the infectious foarte comune moale to țesutului și a pielii. Get infect right now, more often, main one for nosocomiale, timp ce tulpinile rezista da meticilină de S. auriferous (MRSA) au dezvoltat în spitale a western traverselor lumii.

Om, proteina A (dată fiind această decizie medulară extracelulară) va fi toate imunoglobulină G (IgG) toate observate în acest antifagocit in vitro – și aceasta este de acord cu fragmentul IgG, care se leagă la interfața IgG poate bacterian pentru anticorp. Acest lucru înseamnă că poate fi împiedicat să fie distrus de anumite elemente ale sistemului imunitar uman (precum și observat în mod modim în experimentul de cobai din 2013). Infection with S. aurifere, cum ar fi endocardita, sunt a general cu puternic course of antibiotic.

Protein A poate pentru until functionează ușor diferit la or species diferită, dându-i uleiul țintă: interferează cu computerul principal cu celule B și sistemul intern care unpunished by preventi auriferul de S. fagocitat și distrugerea acestuia. Aceata this adaptare ideală și, atunci Când this asociată cu tendința cunoscută a S. auriferous a to maingrijire to bacteriilor pozitive coagulazice modified, aceasta indică sau transmits bacteriană mai rapid spândită r.

Surse

/ ** / $ (function () {Azom.injectYouTubeIframeApi ();}); / ** /

Ultima actualizare: 26 februarie 2019

„Https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Protein-A-(French).aspx”,”200″,”OK”, „From Revizuit de

Protein To this protein of suprafaelă to cellulelor of 42KDa, care this găsită pe pariziale cellulele din 90% din tensiunile bacteriene ale stafilococului dorat. Este cod pentru regiunea X polimorfă a genului stației termale și funcționează ca proteină care leagă imunoglobulina, caracteristică pentru priză cu regiunea FC a „d’IgG (imunoglobulină G). This protejată face parte din evoluția stafilococului dorat, deoarece simplifică cabina bacteriilor vitese și este încă o parte a spațiului într-o curte de timp.

Vas Petri cu stafilococul dor of bacteria, Moraxella Catarrhalis. Credit de la imagine: Monika Wisniewska / Shutterstock

Proteina de Ca?

Funcția principală de protejare a celulei bacteriei S.doré Se referă la sistemul imunitar al letei. Este o cauză de virulență terminatoare (o moleculă aici termină comentariul ușor un agent de patogeneză, dar intră în boală într-un hete) ji joacă un rol în suprimarea reacțiilor limfocitelor gazdei B – ceea ce ajută la prevenirea reacției acțiunea. sistemul imunitar pentru a deteriora bacteriile.

Protectia A prinde, de asemenea, Fc de IgG și, de asemenea, în zonele în care limfocitul B este prezent – declanșând procesele care pot bloca osonofagocitoza și distrug limfocitul B pe care îl contactează.

Back to top